Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Fonds voor Sociale Instellingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.stichtingfsi.nl
Gewandeweg 5, 6161 DJ Geleen
Tel: 046-4773555

Gerty Vencken is Functionaris Gegevensbescherming van de Stichting Fonds voor Sociale Instellingen. Haar e-mailadres is gerty.vencken@stichtingfsi.nl

Stichting Fonds voor Sociale Instellingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Stichting Fonds voor Sociale Instellingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Fonds voor Sociale Instellingen neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Fonds voor Sociale Instellingen) tussen zit.

Stichting Fonds voor Sociale Instellingen gebruikt de volgende computerprogramma of –systeem:
– Reductieregeling:
Hiermee kunt u online een reductie en/of een toegangsbewijs aanvragen. Het systeem controleert op basis van uw persoonsgegevens of u gerechtigd bent om van onze diensten gebruikt te kunnen maken. Heeft u rechten dan zal het systeem een voucher en/of een toegangsbewijs genereren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
De Stichting Fonds voor Sociale Instellingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende termijnen:

  • Als u werkzaam bent bij een van de bij ons aangesloten bedrijven, bewaren wij uw persoonsgegevens zolang als u bij het bedrijf in dienst bent.
  • Bent u gepensioneerd, dan bewaren wij uw persoonsgegevens zolang als u leeft.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Stichting Fonds voor Sociale Instellingen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
Stichting Fonds voor Sociale Instellingen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stichtingfsi.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Fonds voor Sociale Instellingen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Stichting Fonds voor Sociale Instellingen wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Stichting Fonds voor Sociale Instellingen neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stichtingfsi.nl.

Op de hoogte blijven van ons nieuws?

Meld u hier aan op onze nieuwsbrief

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce et ultrices ligula, in egestas odio. Sed euismod ipsum arcu, sit amet congue.
Jan Koks, Directeur Stichting FSI